26 oct. 2015

Jornades Xarxa d'Inserció Socio-laboral Nou Barris

Les jornades van adreçades a professionals, entitats i col·lectius del districte de Nou Barris que estiguin treballant directa o indirectament en temes de formació, orientació, inserció, autocupació, etc.   

  • Divendres 13 de novembre, “Una mirada crítica i reflexiva a la pràctica professional en inserció” 
L’objectiu és aportar elements per a la reflexió al voltant de la feina que es fa des dels diferents recursos i serveis (quines mirades hi posem, quines directrius tenim marcades, quins missatges transmetem, quin marge de maniobra tenim...).  

  • Divendres 11 de desembre: “Formació, orientació, inserció i autocupació: una mirada compartida”
L’objectiu és elaborar una “fotografia” compartida, d’una banda, de les necessitats que tenen lespersones que arriben als diferents recursos i, de l’altra, de les necessitats que tenim els i les professionals a l’hora d’atendre-les. Per realitzar aquest exercici partirem de la informació que ens esteu fent arribar a través de l’actualització de les fitxes de la Guia de recursos. La trobada en si mateixa i el recull de la feina que es faci, pensem que pot esdevenir una eina per continuar treballant i generar noves propostes d’actuació.

No hay comentarios: